طلب 200 میلیارد تومانی بیمه ها از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

طلب ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه ها از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سیب موز: طلب 200 میلیارد تومانی بیمه ها از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 200 میلیارد تومان مبلغ بدهی بیمه های مختلف به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان است.

علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر به مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از بیمه ها در این استان اشاره کرد و گفت:بیمه ها در استان زنجان بدهی زیادی به دانشگاه علوم پزشکی دارند.

به گزارش سیب موز وی اظهار کرد: 200 میلیارد تومان بدهی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی بوده و این میزان مبلغ برای این دانشگاه بسیار زیاد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: متاسفانه ما به علت بدهی بیمه ها در ارائه خدمات درمانی به بیماران دچار مشکل می شویم و این باید هر چه زودتر حل شود.

بیگلری تاکید کرد: بدهی بیمه ها به دانشگاه مشکل بسیار بزرگی است و در استان باید یک توجه ویژه به بیمه ها شود.

وی افزود: بیمارانی از  شهرهای استان های همجوار مثل بیجار، تکاب و میانه برای درمان برای این استان می آیند به همین دلیل باید مشکل بیمه سلامت و تامین اجتماعی در استان هر چه زودتر حل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: استان زنجان در بین استانهای کشور، بیشترین طلب را از بیمه ها دارد.

بیگلری افزود: بیمه ها باید در بحث تسهیل ارائه خدمات درمانی به بیماران تلاش کنند و بدهی بیمه ها در استان به دانشگاه علوم پزشکی باعث می شود خدمات درمانی دچار افول شود.