دلگرمی مدیرعامل استقلال به منصوریان در آستانه دربی

دلگرمی مدیرعامل استقلال به منصوریان در آستانه دربی

سیب موز: دلگرمی مدیرعامل استقلال به منصوریان در آستانه دربی سیب موز: افتخاری می گوید هر نتیجه ای که در دربی رقم بخورد، از منصوریان حمایت می کنند. به گزارش سیب موز: سیب موز: سید رضا افتخاری مدیرعامل استقلال می گوید شایعات درباره برکناری منصوریان در صورت شکست در دربی صحت ندارد. او با تکذیب این موضوع می گوید: «هر نتیجه ای در دربی رقم بخورد ما از منصوریان حمایت می کنیم. این شایعاتی که می گوید ما با مجیدی و اسکوچیچ مذاکره کرده ایم هم به هیچ وجه صحت ندارد. » افتخاری ادامه می دهد: «ما به منصوریان اعتقاد داریم و پشت او خواهیم بود. »