ترس داعش از حرف "میم" + عکس

سیب موز تروریست های داعش، از دیدن حرف "میم" در مناطق تحت تصرف خود هراس دارند. به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تروریست های داعش از دیدن حرف "میم" در مناطق تحت تصرف خود هراس دارند. "میم" مخفف کلمه "مقاومت مردمی" است که روی تمام دیوارهای اراضی اشغال شده توسط داعش نوشته شده است.

ترس داعش از حرف "میم" + عکس

سیب موز: ترس داعش از حرف "میم" + عکس