برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016

سیب موز برنامه کامل هشتمین روز پارالمپیک ریو 2016 مشخص شد. به گزارش خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان کاروان پارالمپیکی کشورمان در هشتمین روز از مسابقات در رشته های ذیل به مصاف حریفان خود  می روند:

تیر و کمان: محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت 9-13 به وقت برزیل و ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت ایران

دو و میدانی ماده پرتاب نیزه: جواد حردانی ساعت 11:55-10:45 به وقت برزیل و ساعت 18:15 تا 19:25 به وقت ایران در استادیوم المپیک

تیر و کمان: محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت 18:30-15 به وقت برزیل و ساعت 22:30تا 2 بامداد به وقت ایران

دو و میدانی ماده پرتاب نیزه: محسن کائیدی ساعت 20:35-17:35 به وقت برزیل و ساعت 1:05 بامداد تا 4:05 بامداد به وقت ایران در استادیوم المپیک

تیر و کمان: محدثه کهنسال،زهرا نعمتی ساعت 18:30-19 به وقت برزیل و ساعت 2 بامداد تا 2:30 بامداد به وقت ایران

تیم فوتبال 5 نفره: ایران و آرژانتین ساعت 21-20 به وقت برزیل و ساعت 3:30 بامداد تا 4:30 بامداد به وقت ایران در زمین شماره یک مجموعه ورزشی تنیس المپیک

برنامه کامل روز هشتم مسابقات پارالمپیک ریو 2016 به شرح ذیل است:

تیر و کمان:

مرحله یک شانزدهم نهایی:

به گزارش سیب موز (انفرادی ریکرو زنان):

برزیل و تایلند ساعت 9:00 به وقت برزیل و ساعت 16:30 به وقت ایران

چین تایپه و لیتوانی ساعت 9:15 به وقت برزیل و ساعت 16:45 به وقت ایران

ترکیه و ایران ساعت 9:30 به وقت برزیل و ساعت 17:00 به وقت ایران

مغولستان و انگلیس ساعت 9:45 به وقت برزیل و ساعت 17:15 به وقت ایران

هند و لهستان ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران

چین و برزیل ساعت 10:15 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران

عراق و اوکراین ساعت 10:30 به وقت برزیل و ساعت 18:00 به وقت ایران

برزیل و چین ساعت 10:45 به وقت برزیل و ساعت 18:15 به وقت ایران

چک و ترکیه ساعت 11:00 به وقت برزیل و ساعت 18:30 به وقت ایران

آلمان و ایتالیا ساعت 11:15 به وقت برزیل و ساعت 18:45 به وقت ایران

سوئیس و ایتالیا ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران

اوکراین و کره ساعت 11:45 به وقت برزیل و ساعت 19:15 به وقت ایران

چین و کره ساعت 12:00 به وقت برزیل و ساعت 19:30 به وقت ایران

چک و کره ساعت 12:15 به وقت برزیل و ساعت 19:45 به وقت ایران

یونان و فرانسه ساعت 12:30 به وقت برزیل و ساعت 20:00 به وقت ایرا

آذربایجان و ایران ساعت 12:45 به وقت برزیل و ساعت 20:15 به وقت ایران

برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016

سیب موز: برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016 یک هشتم نهایی:ساعت 15:00 تا 16:45 به وقت برزیل و ساعت 22:30 تا 00:15 بامداد به وقت ایران

یک چهارم نهایی:ساعت 17:00 تا 17:45 به وقت برزیل و ساعت 00:30 تا 1:15 بامداد به وقت ایراننیمه نهایی:ساعت 18:00 تا 18:15 به وقت برزیل و ساعت 1:30 تا 1:45 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و دیدار رده بندی ساعت 18:30 به وقت برزیل و ساعت 2:00 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال ساعت 18:45 به وقت برزیل و ساعت 2:15 بامداد به وقت ایران

دو و میدانی( مردان و زنان):

مرحله نهایی دوی 5000 متر مردان کلاس تی13 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران

مرحله نهایی پرتاب دیسک بانوان کلاس F57ساعت 10:05  به وقت برزیل و ساعت 17:35 به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 1500 متر مردان کلاس تی52 ساعت 10:24 به وقت برزیل و ساعت 17:54  به وقت ایران

مرحله نهایی پرش طول بانوان کلاس تی 20 ساعت 10:38 به وقت برزیل و ساعت 18:08 به وقت ایران مرحله نهایی پرتاب نیزه مردان کلاس اف 38 ساعت 10:45 به وقت برزیل و ساعت 18:15 به وقت ایران

مرحله مقدماتی دوی 400متر بانوان کلاس تی12 از ساعت 11:03 تا 11:15 به وقت برزیل و ساعت 18:33 تا 18:45 به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 400 متر مردان کلاس تی 44 ساعت 11:38 به وقت برزیل و ساعت19:08 به وقت ایرانمرحله مقدماتی دوی 400 متر مردان کلاس تی37 از ساعت 11:45 تا 11:52 به وقت برزیل و ساعت 19:15 تا 19:22 به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 800 متر مردان کلاس تی 54 ساعت 12:02 به وقت برزیل و ساعت19:32 به وقت ایرانمرحله نهایی دوی 400 متر مردان کلاس تی 13 ساعت 12:12 به وقت برزیل و ساعت19:42 به وقت ایرانمرحله مقدماتی دوی 1500متر زنان کلاس تی11 از ساعت 12:43 تا 12:51 به وقت برزیل و ساعت 20:13 تا 20:21 به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 5000 متر بانوان کلاس تی 54 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایرانمرحله نهایی پرتاب نیزه مردان کلاس اف34 ساعت 17:35 به وقت برزیل و ساعت 1:05 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی پرتاب دیسک زنان کلاس اف41 ساعت 17:40 به وقت برزیل و ساعت 1:10 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 200 متر بانوان کلاس تی 44 ساعت 17:45 به وقت برزیل و ساعت 1:15 بامداد به وقت ایرانمرحله نهایی دوی 200 متر بانوان کلاس تی 11 ساعت 17:51 به وقت برزیل و ساعت 1:21 بامداد به وقت ایرانمرحله نهایی پرتاب وزنه زنان کلاس اف35 ساعت 17:58 به وقت برزیل و ساعت 1:28 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 100متر مردان کلاس تی 12 ساعت 18:10 به وقت برزیل و ساعت 1:40 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی پرش طول مردان کلاس تی 38 ساعت 18:15 به وقت برزیل و ساعت 1:45 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 100متر مردان کلاس تی 42 ساعت 18:17 به وقت برزیل و ساعت 1:47 بامداد به وقت ایران

مرحله مقدماتی دوی 200 متر زنان کلاس تی47  ساعت 18:33 تا 18:39 به وقت برزیل و ساعت 2:03 تا 2:09 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 800متر مردان کلاس تی 53 ساعت 19:01 به وقت برزیل و ساعت 2:31 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 4 * 400 متر بانوان کلاس تی54-53  ساعت 19:24 به وقت برزیل و ساعت 2:50 بامداد به وقت ایران

مرحله نهایی دوی 4 * 100 متر بانوان کلاس تی38-35  ساعت 19:31 به وقت برزیل و ساعت 3:01 بامداد به وقت ایران

مرحله مقدماتی دوی 400 متر بانوان کلاس تی 11 ساعت 19:54 تا 20:06 به وقت برزیل و ساعت 3:24 تا 3:36 بامداد به وقت ایران

برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016 2

قایقرانی کایاک (مردان):

اهدای مدال و فینال کایاک تک نفره ساعت 9:08 به وقت برزیل و ساعت 16:38 به وقت ایران

اهدای مدال و فینال کایاک دو نفره ساعت 9:34 به وقت برزیل و ساعت 17:04 به وقت ایران

اهدای مدال و فینال کایاک سه نفره ساعت 10:10 به وقت برزیل و ساعت 17:40 به وقت ایران

(بخش زنان):

اهدای مدال و فینال کایاک تک نفره ساعت 9:00 به وقت برزیل و ساعت 16:30 به وقت ایران

اهدای مدال و فینال کایاک دو نفره ساعت 9:16 به وقت برزیل و ساعت 16:46 به وقت ایران

اهدای مدال و فینال کایاک سه نفره ساعت 9:52 به وقت برزیل و ساعت 17:22 به وقت ایران

بوچیا( مردان و زنان):یک چهارم نهایی:میکس مختلط:کلاس BC1 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران کره و برزیل کلاس BC3 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران سوئد و پرتغال کلاس BC3 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران یونان و هنگ کنگ کلاس BC3 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران کره و برتانیا کلاس BC3 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران کلاس BC1 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC1 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC4 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC4 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC4 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC4 ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران کلاس BC2 ساعت 13:00 به وقت برزیل و ساعت 20:30 به وقت ایران تایلند و ژاپن کلاس BC2 ساعت 13:00 به وقت برزیل و ساعت 20:30 به وقت ایران تایلند و کره کلاس BC2 ساعت 13:00 به وقت برزیل و ساعت 20:30 به وقت ایران کلاس BC2 ساعت 13:00 به وقت برزیل و ساعت 20:30 به وقت ایران نیمه نهایی:کلاس BC1 ساعت 16:00 به وقت برزیل و ساعت 23:30 به وقت ایران کلاس BC1 ساعت 16:00 به وقت برزیل و ساعت 23:30 به وقت ایران کلاس BC3 ساعت 16:00 به وقت برزیل و ساعت 23:30 به وقت ایران کلاس BC3 ساعت 16:00 به وقت برزیل و ساعت 23:30 به وقت ایران کلاس BC2 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایران کلاس BC2 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایران  کلاس BC4 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایران کلاس BC4 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایران دوچرخه سواری جاده(مردان و زنان ):

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h5 ساعت 9:30 به وقت برزیل 17:00به وقت تهران

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h2 ساعت 9:35 به وقت برزیل 17:05به وقت تهران

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h5 ساعت 12:15 به وقت برزیل 19:45به وقت تهران

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h1،2 ساعت 12:20 به وقت برزیل 19:50 به وقت تهران

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h4 ساعت 14:15 به وقت برزیل  21:45 به وقت تهران

اهدای مدال و فینال تایم تریل مردان مسابقه h3 ساعت 14:20 به وقت برزیل 21:50 به وقت تهران

برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016 3

سوارکاری:   اهدای مدال و فینال تیم تست ساعت 9:00 به وقت برزیل و ساعت 16:30 به وقت ایران  اهدای مدال و فینال تیم تست ساعت 12:45 به وقت برزیل و ساعت 20:15 به وقت ایران

فوتبال( 5 نفره) :

رده هفتم و هشتم

مکزیک و مراکش ساعت 9:00به وقت برزیل و ساعت 16:30 به وقت ایران

رده پنجم و ششم

ترکیه و اسپانیا ساعت 11:00 به وقت برزیل و ساعت 18:30 به وقت ایران

نیمه نهایی:

چین و برزیل ساعت 16:00 به وقت برزیل و 23:30 به وقت ایران

ایران و آرژانتین ساعت 20:00 به وقت برزیل و 3:30 بامداد به وقت ایران

گلبال( مردان):نیمه نهاییبرزیل و آمریکا ساعت 13:30 به وقت برزیل و ساعت 21:00 به وقت ایرانساعت 18:30 به وقت برزیل و ساعت 2:00 بامداد به وقت ایران(بانوان):

برزیل و چین ساعت 15:00 به وقت برزیل و ساعت 22:30 به وقت ایرانساعت 20:00 به وقت برزیل و ساعت 3:30 بامداد به وقت ایران

قایقرانی:( مردان و زنان):  دو نفره فردی کیل بوت مسابقه 7 ساعت 13:05 به وقت برزیل و ساعت 20:35 به وقت ایران  یک نفره فردی کیل بوت مسابقه 6 ساعت 13:15 به وقت برزیل و ساعت 20:45 به وقت ایران  سه نفره فردی کیل بوت مسابقه 7 ساعت 13:35 به وقت برزیل و ساعت 21:05 به وقت ایران  (مسابقه ششم)  دو نفره کیل بوت مسابقه 8 یک نفره فردی کیل بوت مسابقه7 سه نفره فردی کیل بوت مسابقه 8 دونفره کیل بوت مسابقه 8

تنیس روی میز (مردان):تیمی مردان:

مرحله نیمه نهایی:

کلاس 4،5 ساعت 12:00 به وقت برزیل و ساعت 19:30 به وقت ایران

کلاس 1،2 ساعت 14:00 به وقت برزیل و ساعت 21:30 به وقت ایران

کلاس 6،8 ساعت 14:00 به وقت برزیل و ساعت 21:30 به وقت ایران

برزیل و آلمان  کلاس 3 ساعت 19:30 به وقت برزیل و ساعت 3:00 بامداد به وقت ایران

کلاس 3 ساعت 19:30 به وقت برزیل و ساعت 3:00 بامداد به وقت ایران

کلاس 9،10 ساعت 19:30 به وقت برزیل و ساعت 3:00 بامداد به وقت ایران

(زنان):

چین و ایتالیا کلاس 3-1 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران

کره و کرواسی کلاس 3-1 ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران

کلاس 5-4 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 01:00 بامداد به وقت ایران

کلاس 10-6 ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 01:00 بامداد به وقت ایران

برنامه کامل روز هشتم پارالمپیک ریو 2016 4

بسکتبال( مردان):

رده نهم و دهم

ایران و ژاپن ساعت 9:30 به وقت برزیل و ساعت 17:00 به وقت ایران

نیمه نهایی( بانوان):

انگلیس و آمریکا ساعت 11:45 به وقت برزیل و ساعت 19:15 به وقت ایران

هلند و آلمان ساعت 15:15 به وقت برزیل و ساعت 22:45 به وقت ایران

راگبی:

سوئد و آمریکا ساعت 10:30 به وقت برزیل و ساعت 18:00 به وقت ایران

انگلیس و کانادا ساعت 12:45 به وقت برزیل و ساعت 20:15 به وقت ایران

فرانسه و ژاپن ساعت 16:00به وقت برزیل و ساعت 23:30 به وقت ایران

استرالیا و برزیل ساعت 19:15به وقت برزیل و ساعت 2:45 بامداد به وقت ایران

شمشیربازی:

تیمی مردان(رشته اپه):

برزیل و فرانسه ساعت 8:30 به وقت برزیل و ساعت 16:00 به وقت ایران

ایتالیا و چین ساعت 8:30 به وقت برزیل و ساعت 16:00 به وقت ایران

مجارستان و چین ساعت 8:30 به وقت برزیل و ساعت 16:00 به وقت ایران(بانوان)

برزیل و هنگ کنگ ساعت 8:30 به وقت برزیل و ساعت 16:00 به وقت ایران( بانوان)

یونان و فرانسه ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایرانلهستان و چین ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران بلاروس و مجارستان ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران( بانوان)

لهستان و هنگ کنگ ساعت 10:00 به وقت برزیل و ساعت 17:30 به وقت ایران( بانوان)

یونان و برزیل ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران

لهستان و ایتالیا ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران

بلاروس و چین ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران( بانوان)

لهستان و برزیل ساعت 11:30 به وقت برزیل و ساعت 19:00 به وقت ایران( بانوان)

رده پنجم و ششم

ساعت 13:00 به وقت برزیل و 20:30 به وقت ایران

نیمه نهایی ( مردان)

ساعت 13:00 به وقت برزیل و 20:30 به وقت ایران

رده پنجم و ششم( بانوان)

ساعت 14:00 به وقت برزیل و 21:30 به وقت ایران

نیمه نهایی( بانوان):

ساعت 14:00 به وقت برزیل و 21:30 به وقت ایران

اهدای مدال و دیدار رده بندی ساعت 16:30 به وقت برزیل و ساعت 00:00 به وقت ایران

اهدای مدال و دیدار رده بندی ساعت 17:25 به وقت برزیل و ساعت 00:55 به وقت ایران( بانوان)

اهدای مدال و فینال ساعت 18:20 به وقت برزیل و ساعت1:50 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال ساعت 19:15 به وقت برزیل و ساعت2:45 بامداد به وقت ایران( بانوان)

شنا( مردان و زنان):

مرحله مقدماتی شنای 100 متر پروانه مردان کلاسS9 از ساعت 9:30 تا 9:33 به وقت برزیل و ساعت 17:00 تا 17:03 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 100 متر پروانه بانوان کلاسS9 از ساعت 9:37 تا 9:43 به وقت برزیل و ساعت 17:07 تا 17:13 به وقت ایرانمرحله مقدماتی شنای 100 متر کرال سینه مردان کلاسSB6 از ساعت 9:47 تا 9:51 به وقت برزیل و ساعت 17:17 تا 17:21 به وقت ایرانمرحله مقدماتی شنای 100 متر کرال سینه مردان کلاسSB6 از ساعت 9:55 تا 9:59 به وقت برزیل و ساعت 17:25 تا 17:29 به وقت ایرانمرحله مقدماتی شنای 400 متر آزاد مردان کلاسS10  از ساعت 10:04 تا 10:11 به وقت برزیل و ساعت 17:34 تا 17:41 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 400 متر آزاد بانوان کلاسS10  از ساعت 10:18 تا 10:25 به وقت برزیل و ساعت 17:48 تا 17:55 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 200 متر آزاد بانوان کلاسIM-SM5  از ساعت 10:33 تا 10:40 به وقت برزیل و ساعت 18:03 تا 18:10 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 100 متر آزاد مردان کلاسS11  از ساعت 10:47 تا 10:52 به وقت برزیل و ساعت 18:17 تا 18:22 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 100 متر آزاد بانوان کلاسS11  از ساعت 10:56 تا 11:01 به وقت برزیل و ساعت 18:26 تا 18:31 به وقت ایران

مرحله مقدماتی شنای 50 متر کرال پشت مردان کلاسS2  از ساعت 11:06 تا 11:11 به وقت برزیل و ساعت 18:36 تا 18:41 به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 50 متر آزاد مردان کلاس S9ساعت 17:30 به وقت برزیل و ساعت 1:00 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال شنای 50 متر آزاد بانوان کلاس S9ساعت 17:36 به وقت برزیل و ساعت 1:06 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال شنای 100 متر کرال سینه مردان کلاس SB6ساعت 17:43 به وقت برزیل و ساعت 1:17 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال شنای 100 متر کرال سینه بانوان کلاس SB6ساعت 17:50 به وقت برزیل و ساعت 1:20 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 100 متر آزاد مردان کلاس S10ساعت 17:57 به وقت برزیل و ساعت 1:27 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 100 متر آزاد بانوان کلاس S10ساعت 18:07 به وقت برزیل و ساعت 1:37 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال شنای 200 متر آزاد مردان کلاس S3ساعت 18:32 به وقت برزیل و ساعت 2:02 بامداد به وقت ایراناهدای مدال و فینال شنای 200 متر IM-SM5 بانوان کلاس S10ساعت 18:42 به وقت برزیل و ساعت 2:12 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 100 متر آزاد مردان کلاس S11ساعت 19:06 به وقت برزیل و ساعت 2:36 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 100 متر آزاد بانوان کلاس S11ساعت 19:14 به وقت برزیل و ساعت 2:44 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 50 متر کرال پشت مردان کلاس S1ساعت 19:36 به وقت برزیل و ساعت 3:06 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 50 متر کرال پشت مردان کلاس S2ساعت 19:44 به وقت برزیل و ساعت 3:16 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 50 متر کرال پشت بانوان کلاس S2ساعت 19:52 به وقت برزیل و ساعت 3:22 بامداد به وقت ایران

اهدای مدال و فینال شنای 4*100 متر زنان ساعت 20:14 به وقت برزیل و ساعت 3:44 بامداد به وقت ایران

تنیس با ویلچر( مردان و زنان)اهدای مدال و دیدار رده بندی دونفره مردان ژاپن و ژاپن ساعت 12:00 به وقت برزیل و ساعت 19:30 به وقت ایراناهدای مدال و فینال انفرادی هلند و هلند(بانوان) اهدای مدال و فینال دو نفره فرانسه و انگلیس