5 دانشمند در محاصره خرس های گرسنه گرفتار شدند

سیب موز یک گروه از دانشمندان در قطب در محاصره خرس های قطبی افتاده اند و به مدت 2 هفته است که از پناهگاه خود بیرون نیامده اند. به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، 5 نفر از دانشمندان روسیه ای که در یک ایستگاه هوایی در قطب شمال به سر می برند و در حال انجام تحقیق هستند، از ماه اوت توسط 10 خرس قطبی بزرگسال محاصره شده اند.

5 دانشمند در محاصره خرس های گرسنه گرفتار شدند

سیب موز: 5 دانشمند در محاصره خرس های گرسنه گرفتار شدند در طی گزارشی که یکی از اعضای این گروه فرستاده است نوشته شده است که حتی یکی از این خرس های قطبی جلوی در اصلی آن ها نشسته است و به افراد گروه که آذوقه ای برای آن ها نمانده است، اجازه خروج نمی دهد.

5 دانشمند در محاصره خرس های گرسنه گرفتار شدند 2

آن ها همچنین اعلام کرده اند که این گروه خرس های قطبی همه سگ های گروه تحقیقاتی را که برای سواری استفاده می شده اند را خورده اند.