دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر

سیب موز پسر جوان چندین سال است که با یک غاز دوست است. به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، یک غاز با یک مرد چند سال است رابطه ای دوستی برقرار کرده است که بین هیچ حیوان و انسانی به صورت طبیعی شکل نمی گیرد.

دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر

سیب موز: دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر

دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر 2

مایک جیوانجی دو سال پیش یک غاز را هنگامی که در حال غرق شدن در آب بود، نجات داد و حالا کایل، غاز 10 پوندی کانادایی بهترین دوست مایک به حساب می آید.کایل مایک را در هر جایی که می رود همراهی می کند و به دنبال او می رود و اغلب اوقات هم با هم به دریاچه اوسوگو در اورگون، ایالتی در آمریکا می روند.

دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر 3 دوستی عجیب پسر جوان با یک غاز +تصاویر 4

گفتنی است مایک حتی برای بهترین دوست خود یک حساب شخصی اینستاگرام هم ساخته است.