مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر

سیب موز مارهای غول پیکر یک شهر گردشگری را تسخیر کردند. به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، تعداد زیادی از مارهای غول پیکر در خانه های شهر سانشاین کوست دیده شده اند و تا به حال انواع مارهای زهر دار و انواع پیتون از این خانه ها بیرون کشیده شده اند.

مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر

سیب موز: مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر

مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر 2 مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر 3

تعداد مارهای گرفته شده از مکان های گردشگری و خانه ها آن قدر زیاد است که گروه های مارگیری به شهروندان و گردشگران این شهر اخطار داده اند که مراقب این مارها باشند.

مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر 4 مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر 5 مارها یک شهر را تسخیر کردند +تصاویر 6

گفتنی است، شهر سانشاین کوست هرساله در اواخر تابستان میزبان هزاران نفر از گردشگران خارجی و داخلی استرالیا است اما این گردشگران باید مراقب مارها باشند.