شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر

سیب موز در این گرارش تصاویری ببینید از متروهای جهان که در ساعت شلوغی گرفته شده اند. به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویری ببینید از متروهای جهان که در اوج ساعت شلوغی خود قرار دارند و تأخیرهای مکرر در راه افتادن قطارها به این شلوغی می افزاید.

شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر

سیب موز: شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر

شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر 2 شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر 3

روز سه شنبه متروی ملبورن شلوغ ترین ساعات خود را گذراند و اشتباه در فرستادن سیگنال و تأخیر در راه افتادن قطارها به این شلوغی اضافه کرد.

شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر 4 شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر 5 شلوغ ترین متروهای جهان+تصاویر 6

همین مسئله باعث شد تا این شهر متروی خود را که به عنوان بدترین متروی جهان شناخته می شود، با متروی شهرهای دیگر مثل هند مقایسه کند.