شناسایی 130 کودک کار

سیب موز تاکنون 130 کودک کار شناسایی و 36 نفر از آنها از چرخه کار خارج شده اند.

شناسایی 130 کودک کار

سیب موز: شناسایی 130 کودک کار به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمانشاه؛ کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی  اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه  با اشاره به برنامه شناسایی و ساماندهی کودکان کار که از سال 86 در کرمانشاه آغاز شده گفت: تاکنون 130 کودک کار  شناسایی و 36 نفر از آنها  از چرخه کار حذف شده اند.بهاره سلطانی افزود: هدف ما تغییر کار این کودکان از حضور در خیابان به کارهای حرفه ای و پایدار است و تا حذف کودکان کار از شهر کرمانشاه این برنامه ها را دنبال می کنیم و به کودکان کار و خانواده های آنها ارائه خدمات می کنیم. به گزارش سیب موز وی شعار حمایت از کودکان کار را نیز "آموزش، تحصیل، بهداشت و دنیای امن حق همه کودکان است" عنوان کرد.