به صرفه نبودن راه اندازی پتروشیمی

سیب موز راه اندازی پتروشیمی گلستان توجیه و صرفه اقتصادی ندارد.

به صرفه نبودن راه اندازی پتروشیمی

سیب موز: به صرفه نبودن راه اندازی پتروشیمی به گزارش خبرنگار

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ استاندار گلستان گفت: راه اندازی

پترو شیمی در زمان تعیین شده قبلی ارزش

داشت اما با طولانی تر شدن این روند ساخت آن دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

به گزارش سیب موز صادقلو

افزود: مهمترین دلیل بهره برداری پتروشیمی تولید اوره و آمونیاک بود که با تولید این

محصولات در کشور توجیه اقتصادی ندارد.

وی

ادامه داد: در حال حاضر 2.5 میلیون تن اوره و آمونیاک برای مصارف بخش کشاورزی در کشور

مورد استفاده می شود اما با راه اندازی تمامی 11 واحد پتروشیمی در کشور بیش از 5 میلیون

تن از این مواد در کشور تولید می شود.

صادقلو

اضافه کرد: برای برطرف کردن مشکل راه اندازی این کارخانه جایگزین و تغییر مواد تولیدی جدید است که

برنامه ریزی های لازم برای این کار انجام شده است.