آغازمرحله دوم طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده دانشگاه تهران

سیب موز معاون دانشجویی دانشگاه تهران از آغاز مرحله دوم طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده دانشگاه تهران خبر داد.

آغازمرحله دوم طرح مقاوم  سازی ساختمان دانشکده دانشگاه تهران

سیب موز: آغازمرحله دوم طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده دانشگاه تهران حسن به نژاد معاون دانشجویی  دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت:همزمان با پایان سال تحصیلی و از مرداد ماه سال جاری این طرح مقام سازی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران آغاز شد. وی ادامه داد:مرحله اول مقاوم سازی این ساختمان از شهریور سال 94 و در آغاز شده و پیش بینی می شود مجموع عملیات مقاوم سازی تا پایان تابستان 96 به پایان می رسد.معاون دانشجویی دانشگاه تهران بیان داشت:تعداد بسیاری از اتاق های این دانشکده مورد مقاوم سازی قرار می گیرد.و بنابراین با توجه به اتمام نرسیدن این طرح و شروع آغاز سال تحصیلی جدید برخی کلاس ها در سال تحصیلی 96-95 در محل دیگری خارج از دانشکده، برگزارمی شود.به نژاد یادآور شد:اجرای این طرح مقاوم سازی ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حمایت وزارت علوم به منظور استحکام این ساختمان و افزایش مقاومت آن در برابر حوادث طبیعی و حفظ سرمایه های فرهنگی، ملی و انسانی انجام می شود.