افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی های روستائیان+تصویر

افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی های روستائیان+تصویر

سیب موز: افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی های روستائیان+تصویر سیب موز اولین نمایشگاه توانمندی روستاییان استان یزد افتتاح شد. نخستین نمایشگاه توانمندی روستاییان استان یزدبا همت اداره کل شهری و روستایی استانداری در محل نمایشگاههای یزدافتتاح شد.