فول مچ بازی پاریسن ژرمن - آرسنال

سیب موز: دانلود بازی کامل پاریسن ژرمن و آرسنال، خلاصه بازی را از اینجا تماشا کنید.

فول مچ بازی پاریسن ژرمن - آرسنال

سیب موز: فول مچ بازی پاریسن ژرمن

دانلود نیمه اول (448 مگ)دانلود نیمه دوم (471 مگ)[file][http://cdn64.akairan.com/files/images/20160914/20169/20169141222555569a.aka][akharefile]