جولان قهرمانان بیگانه در کتاب های کودکان + فیلم

سیب موز کتاب های کودکان مملو از قهرمانان بیگانه شده و اثری از قهرمانان ایرانی در آنها دیده نمی شود.

جولان قهرمانان بیگانه در کتاب های کودکان + فیلم

سیب موز: جولان قهرمانان بیگانه در کتاب های کودکان + فیلم به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ کتاب های کودکان مملو از قهرمانان بیگانه شده و اثری از قهرمانان ایرانی در آنها دیده نمی شود. لینک دانلود