جوجه ریزی بیش از 263 هزار قطعه ای در سوادکوه شمالی

سیب موز 263 هزار و 500 قطعه جوجه ریزی در سوادکوه شمالی انجام شد.

جوجه  ریزی بیش از 263 هزار قطعه  ای در سوادکوه شمالی

سیب موز: جوجه ریزی بیش از 263 هزار قطعه ای در سوادکوه شمالی به گزارش خبرنگار گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، قاسم حکمت شعار، مدیر

جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: 263 هزار و 500 قطعه جوجه ریزی توسط صاحبان

مرغداری مرداد در این شهرستان انجام شد.

به گزارش سیب موز حکمت شعار با بیان

اینکه این میزان جوجه ریزی در 9 واحد مرغداری انجام شد، افزود: از این تعداد جوجه ریزی

بیش از 658 تن گوشت سفید به ارزش بالغ بر 454 میلیارد و537 میلیون ریال تولید و به

بازار مصرف عرضه خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی

شهرستان سوادکوه شمالی گفت: اطلاع رسانی و ارائه توصیه های فنی توسط کارشناسان این

مدیریت به مرغداران و تولیدکنندگان، سبب کاهش هزینه تولید، افزایش سودآوری، اشتغالزایی

مولد و تامین امنیت غذایی جامعه می شود.