خبرنگاری از جنس پارالمپیک + تصاویر

سیب موز خبرنگار 19 ساله آلمانی با پاهای خود وقایع پاراالمپیک را ثبت می کند. به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پاراالمپیک که عرصه رقابت معلولین جهان است این بار خبرنگاری از جنس خودش را در دل این رقابت ها می بیند. خبرنگار 19 ساله آلمانی که به دلیل مشکل مادرزادی بدون دست متولد شده است، با پاهای خود وقایع پاراالمپیک را ثبت می کند و به سوژه اصلی رسانه های برزیلی تبدیل شده است.

خبرنگاری از جنس پارالمپیک + تصاویر

سیب موز: خبرنگاری از جنس پارالمپیک + تصاویر

خبرنگاری از جنس پارالمپیک + تصاویر 2