خسارت جدی آفت با باغداران شمال

سیب موز عدم کنترل به موقع آفات، خسارت جدی به باغداران وارد می کند.

خسارت جدی آفت با باغداران شمال

سیب موز: خسارت جدی آفت با باغداران شمال به گزارش خبرنگار گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، عبدالرحمن زاغی، مدیر

حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: عدم کنترل به موقع آفات، خسارت جدی به

باغداران وارد می کند.

به گزارش سیب موز زاغی با بیان اینکه

استفاده از روش های غیر شیمیایی و مبارزه تلفیقی با آفت از مهمترین سیاست های جهاد

کشاورزی در تولید محصول سالم است، افزود: اگر کشاورزان در زمان مناسب مبارزه زراعی،

بیولوژیک و مکانیکی را علیه آفات انجام دهند، جمعیت آفت کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه

کشاورزان و باغداران سموم مجاز را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند، گفت: سمومی که

به کشور وارد می شود در آزمایشگاه ها بررسی می شوند و در صورت تأیید آزمایشگاه وارد

بازار می شوند.

مدیر حفظ نباتات سازمان

جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه آفت مگس میوه مدیترانه ای دارای میزبان های هزار

محصول از جمله ازگیل ژاپنی، گوجه سبز، هلو، شلیل، گلابی، سیب، انجیر، مرکبات و خرمالو

در مازندران است، افزود: ابزارهای ردیابی مگس میوه شامل کارت زرد، استفاده از تله های

فرمونی و تله های طعمه ای مانند سراتراپ و پروتئین هیدرولیزات است.

زاغی گفت: جمع آوری

و معدوم کردن میوه های آفت زده در پای درختان در عمق 50 تا 70 سانتی متری خاک و یا

قرار دادن در کیسه های پلاستیکی به مدت 30 تا 45 روز است.