تلاش جهاد کشاورزی مازندران برای کاهش مصرف سموم

سیب موز کاهش مصرف سموم در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.

تلاش جهاد کشاورزی مازندران برای کاهش مصرف سموم

سیب موز: تلاش جهاد کشاورزی مازندران برای کاهش مصرف سموم به گزارش خبرنگار گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مجید بهادری، مدیر

هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تمام تلاش این است که کود

و سم بهینه و درست مصرف شود، گفت: کشاورزان توجه کنند زمانی که خسارت به اندازه بحران

و غیر قابل جبران رسید باید اقدام به سم پاشی شود.

به گزارش سیب موز بهادری با بیان اینکه

در کشت ارگانیک نباید از نهاده های شیمیایی همچون کود، سم و مواد هورمونی استفاده شود،

افزود: در تولید محصول سالم، کشت محصول ارگانیک آسان تر است چرا که در روش تولید سالم

می توان از مواد شیمایی بر طبق نظر کارشناس مصرف شود مگر آنکه استاندارد آن در تولید

های گیاهی رعایت شود.

وی گفت: در برنج نیز

می توان تولید سالم را نهادینه کرد و به جای استفاده از مواد شیمیایی از مواد بیولوژیک

به کار برد.

مدیر هماهنگی ترویج

سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: کارشناسان در خدمات جهاد کشاورزی مسقر هستند و

کشاورزان می توانند به آنان مراجعه کنند و برنامه مربوط به تولید محصول سالم را فرا

گیرند.

بهادری گفت: در بای

کلای شهرستان نکا 10 هکتار زمین کشاورزی بدون

استفاده از یک گرم کود و سم زیر کشت برنج رفت و میانگین عملکرد آن نیز در اندازه استاندارد

بود.