ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای طارم

سیب موز اکیپ اداره دامپزشکی بخش طارم سفلی در قالب ماموریت بسیج جهادی به روستاهای اردک و محمد ده خدمات رایگان ارائه کرد.

ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای طارم

سیب موز: ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در روستاهای طارم به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ رحیم

آقا براری مسئول اداره دامپزشکی طارم سفلی  افزود: به منظور همکاری با

سپاه ناحیه یک قزوین و اداره آموزش وپرورش ،اکیپ عملیاتی این  اداره به

روستاهای محمد ده و اردک  اعزام شدند.

رحیم آقا براری افزود : در این طرح احشام علیه بیماریهای لمپی اسکین و تب برفکی واکسیناسیون شدند.