راه اندازی کانون بانوان بازرگان در گلستان

سیب موز اولین کانون بانوان بازرگان در گلستان راه اندازی شد.

راه اندازی کانون بانوان بازرگان در گلستان

سیب موز: راه اندازی کانون بانوان بازرگان در گلستان به گزارش

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع

دستی و گردشگری گلستان گفت: گلستان اولین استان در تاسیس خانه تشکلهای مردم نهاد در

کشور است و 213 تشکل مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان وجود

دارد که برای این تشکلها در سه حوزه مسیر فعالیت مشخص کردیم.

به گزارش سیب موز کریمی

افزود: در حوزه میراث انجمنهای حامیان میراث را در استان راه اندازی کردیم تا در حفظ

و حراست میراث فرهنگی استان فعالیت کنند.

وی افزود ؛ در حوزه صنایع دستی و حوزه گردشگری هم

تشکلها خوب ظاهر شدند و امروز در حوزه تشویق بوم گردی ورود خوبی داشتند و توانستیم

اولین کانون بانوان بازرگان استان را داشته باشیم که ماه گذشته اولین جلسه آن بصورت

کشوری برگزار شد.