شعله های آتش دریک باب مغازه

سیب موز مغازه ابزار فروشی درشعله های آتش سوخت . به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ فرمانده

شیفت ایستگاه شماره شش سازمان آتش نشانی قزوین گفت : در این حادثه  شلعه

های آتش و دود از داخل مغازه به سرعت در حال گسترش بود .

شعله های آتش دریک باب مغازه

سیب موز: شعله های آتش دریک باب مغازه به گزارش سیب موز حسین ابراهیمیان افزود : ماموران آتش نشانی ضمن خاموش کردن آتش ، محل حادثه را ایمن سازی کردند.

وی افزود : این حادثه خسارت جانی نداشت .

شعله های آتش دریک باب مغازه 2

به گفته  فرمانده شیفت ایستگاه شماره شش سازمان آتش نشانی قزوین ، علت حادثه در دست بررسی است .