ایجاد امکانات رفاهی برای دانشجویان معلول در دانشگاه علمی کاربردی رعد

سیب موز معاون اداری مالی علمی کاربردی رعد گفت: با همکاری سازمان بهزیستی دانشگاه علمی کاربری ویژه معلولان از سال 83 تا به امروز 110 نفر را فارغ التحصیل کرده است.

ایجاد امکانات رفاهی برای دانشجویان معلول در دانشگاه علمی کاربردی رعد

سیب موز: ایجاد امکانات رفاهی برای دانشجویان معلول در دانشگاه علمی کاربردی رعد جاودان معاون اداری مالی علمی کاربردی رعد در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛با اشاره به تأسیس این موسسه آموزشی ویژه معلولان اظهار داشت: این مجتمع در سال تحصیلی آموزش های فنی حرفه ای در رشته کامپیوتر به معلولان جسمی و حرکتی فرا می داد و در سال 89 این مجتمع آموزشی تصمیم گرفت تا زیر نظر سازمان بهزیستی و دانشگاه جامع علمی کاربردی برای معلولین مرکز آموزشی  تأسیس کند.وی بیان کرد: اولین  دوره جذب دانشجو در سال 90 در رشته حسابداری 16دانشجو معلول جذب کرده و در دوره های بعدی افراد سالم در کنار معلولین جسمی در این مجتمع آموزشی مشغول به تحصیل شدند.جاودان ادامه داد: مرکز علمی کاربردی رعد527 فارغ التحصیل تا به امروز داشته که از این تعداد 101 نفر از آ نها معلول جسمی و حرکتی هستند.وی عنوان کرد: این دانشگاه در 6رشته کاردانی و کارشناسی دانشجو جذب می کند و در حال حاضر در رشته های گرافیک، کامپیوتر، مترجمی زبان، حسابداری، نرم افزار، بدل کاری و تربیت بدنی 500دانشجو در حال تحصیل در این مرکز آموزش عالی هستند.جاودان تأکید کرد: این مؤسسه از افراد معلول شهریه دریافت نکرده و برای این افراد امکانات رفاهی مناسبی در داخل دانشگاه فراهم کرده است.وی گفت: با همکاری شهرداری ایاب و ذهاب معلولان از منزل تا دانشگاه با وسایل حمل و نقل مخصوص برای راحتی این دانشجویان صورت می گیرد.