راه اندازی مرکز دوم کارآفرینی کمیته امداد کشور در گلستان

سیب موز دومین مرکز کار آفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره ) دانش آموزان دبیرستانی درکشور امروز درجزیره آشوراده بندرترکمن استان گلستان راه اندازی شد .

راه اندازی مرکز دوم کارآفرینی کمیته امداد کشور در گلستان

سیب موز: راه اندازی مرکز دوم کارآفرینی کمیته امداد کشور در گلستان به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ؛ مدیرکل حرفه آموزی

و کاریابی کمیته امداد کشور گفت: در این مرکز 61 دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان برای

کسب حرفه آموزش می بینند.

به گزارش سیب موز مهرعلی حق گویان افزود : بعد از استان سمنان این

مرکز در گلستان راه اندازی شد وبرنامه داریم آن را در همه کشور راه اندازی کنیم .

امسال قرار است حدود 400 هزار نفر از مدد جویان کمیته

امداد در کشور راههای کارآفرینی و کسب حرفه را فرا گیرند.