ترسیم افق توسعه شهرستان ها با تدوین اسناد توسعه

سیب موز در تدوین اسناد کوتاه مدت توسعه برای شهرستان های استان افق سه ساله توسعه شهرستان ها ترسیم شده است.

ترسیم افق توسعه شهرستان ها با تدوین اسناد توسعه

سیب موز: ترسیم افق توسعه شهرستان ها با تدوین اسناد توسعه به گزارش سیب موز به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛

استاندار کرمانشاه گفت: در

تدوین اسناد کوتاه مدت توسعه برای شهرستان های استان افق سه ساله توسعه شهرستان ها

ترسیم شده تا فرمانداران بر اساس آنها کارها و برنامه ها را پیش ببرند.

اسداله رازانی از اتمام تدویناسناد توسعه هشت شهرستان استان

خبر داد و اظهار کرد: اسناد مابقی شهرستان ها نیز ظرف 20 روز آینده به اتمام می رسد.

وی بر پیگیری و نظارت امور

شهرستانها توسط فرمانداران و مسئولین دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و افزود:

از همه مسئولین می خواهیم که حتما مشکلات هر منطقه را سریعا گزارش کرده تا برای

رفع آن چاره جویی شود.

رازانی با بیان اینکه

مدیریت بر منطقه باید مسئله محور و مشکل محور باشد، گفت: مسئولین هر شهرستان باید

در نظر داشته باشند که اولویت کاری خود را رفع مشکلات و مسائل اصلی منطقه خود قرار

دهند. به طور مثال اگر مشکل اصلی شهرستان یا بخشی بحث تامین آب است مسئولین آن

منطقه باید اولویت کاری خود را رفع این مشکل قرار دهند.

رازانی با اشاره به رتبه

دوم بیکاری استان در کشور، گفت: این امر می طلبد که حل معضل بیکاری استان اولویت

همه مسئولین استان باشد، زیرا استانداری به تنهایی قادر به رفع این معضل نخواهد

بود.