اوقات شرعی 25 شهریور به افق کردستان

سیب موز تقویم روز و اوقات شرعی 25 شهریور

اوقات شرعی 25 شهریور به افق کردستان

سیب موز: اوقات شرعی 25 شهریور به افق کردستان به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج،امروز پنج شنبه25 مرداد ماه سال 1395 هجری ـ شمسیبرابر با 11 ذی الحجه سال 1437 هجری ـ قمری14 سپتامبر سال 2016 میلادی است.اذان صبح به افق سنندجدر فقه جعفری ساعت 5 و 39 دقیقهطلوع آفتاب ساعت 7 و 5 دقیقهاذان ظهر در فقه جعفری ساعت 13 و 16 دقیقهغروب آفتاب ساعت 19 و 28 دقیقهاذان مغرب امشب به افق سنندجمطابق فقه جعفری ساعت 19 و 45 دقیقهنیمه شب شرعی امشب ساعت 0 و 33 دقیقه