آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خراسان جنوبی

سیب موز سال تحصیلی طلاب حوزه های علمیه خراسان جنوبی صبح امروز آغاز شد.

آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خراسان جنوبی

سیب موز: آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خراسان جنوبی به گزارش گروه استان های

باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند؛مدیر مرکز

مدیریت حوزه های علمیه خراسان جنوبی با بیان اینکه هشت مدرسه علمیه برای خواهران و

20 مدرسه ویژه برادران است، گفت: 2 هزار و 800 طلبه در مدارس علمیه خراسان جنوبی

مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 800 نفر خواهران و 2 هزار نفر برادران

هستند.

به گزارش سیب موز مشرفی با بیان اینکه امسال 350 طلبه جدید به طلاب حوزه های علمیه

استان اضافه شدند، افزود: از این تعداد 200 طلبه برادر و 150 طلبه خواهر هستند که

سال تحصیلی جدید خود را آغار می کنند.

وی گفت: با توجه به نیازهای فرهنگی، دینی، تخصصی و علمی، حوزه های

علمیه در استان رشد کافی پیدا نکرده است و آمادگی لازم برای پاسخگویی به این

نیازها را به اندازه کافی ندارند.

مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری

از جوانان به دلیل عدم امکانات از تحصیل در حوزه های علمیه انصراف می دهند و یا به

مناطق دوردست می روند، افزود: در شهرستان بیرجند جمعیت طلاب و نیروی انسانی به حدی

است که نیازمند تأسیس یک مدرسه دیگر به اندازه مدرسه رضوی هستیم چرا که طلبه مشتاق

برای تحصیل در آن وجود دارد.