مهر در انتظار همدلی خیرین

سیب موز جشن عاطفه ها با شعار «مهر در انتظار همدلی» در استان کرمانشاه برگزار می شود.

مهر در انتظار همدلی خیرین

سیب موز: مهر در انتظار همدلی خیرین به گزارش سیب موز به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛

مدیر کل

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه جشن عاطفه ها با شعار «مهر در انتظار

همدلی» در استان کرمانشاه برگزار می شود.حسین خدرویسی با بیان اینکه مرحله اول این جشن در استان در

روز پنجشنبه 25 شهریور ماه برگزار می

شود ادامه داد:خیرین در این

روز کمک های نقدی و غیر نقدی

خود را به منظور کمک به دانش آموزان و

دانشجویان نیازمند به مراکز

نیکوکاری، پایگاه های مساجد، پایگاه های ثابت کمیته امداد در

ادارات و واحدهای تابعه تحویل دهند.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه ها در استان

کرمانشاه در روز 10 مهر ماه افزود:این مرحله

ویژه مدارس است که از والدین دانش آموزانی که توانایی کمک دارند

درخواست می شود که کمک های انسان دوستانه خود را به مدارس و پایگاه هایی که

برپا می شود تحویل دهند.