پیش بینی تولید بیش از 13 هزار تن پیاز در هرسین

سیب موز امسال بیش از 13 هزار و 500 تن پیاز خشک در هرسین تولید شود.

پیش بینی تولید بیش از 13 هزار تن پیاز در هرسین

سیب موز: پیش بینی تولید بیش از 13 هزار تن پیاز در هرسین به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین

پیش بینی کرد: امسال بیش از 13 هزار و 500 تن پیاز خشک در این شهرستان تولید

شود.

به گزارش سیب موز سیروس نوروزی متوسط عملکرد پیاز

در مزارع شهرستان هرسین را 45 تن در هکتار عنوان کردو افزود:"قرمز آذر

شهر" و "سفید فلات" دو رقم عمده پیاز تولیدی در این شهرستان هستند که کیفیت بالایی دارد.

در سال زراعی جاری بالغ بر 300

هکتار از اراضی شهرستان به کشت پیاز اختصاص یافته است .

نوروزی خاصیت ماندگاری پیاز

هرسین را بالا دانست و افزود: پیاز تولیدی در این شهرستان خاصیت انبارداری بالایی

دارد. عملیات برداشت پیاز در شهرستان

هرسین تا پایان مهر ماه ادامه دارد .