فردا؛ جشن عاطفه ها در گلستان

سیب موز جشن عاطفه ها فردا در گلستان برگزار می شود.

فردا؛ جشن عاطفه ها در گلستان

سیب موز: فردا؛ جشن عاطفه ها در گلستان به گزارش

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ مدیر کل کمیته امداد امام

خمینی (ره) گلستان گفت: این جشن فردا همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار می شود.

به گزارش سیب موز حسین

پور افزود: 11 هزار دانش آموزش تحت پوشش در گلستان وجود دارند که برای تامین لباس مدرسه

و کتاب این افراد به کمک هم استانی ها نیاز داریم.