راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک به زودی در گلستان

سیب موز سامانه ابلاغ الکترونیک به زودی در گلستان به زودی راه اندازی می شود.

راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک به زودی در گلستان

سیب موز: راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک به زودی در گلستان به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ رئیس کل دادگستری گلستان

گفت: با اجرای این طرح اوراق قضایی مانند اخطاریه و احضاریه ،الکترونیکی به طرفین پرونده

ابلاغ می شود.

به گزارش سیب موز هادی

هاشمیان افزود : در گلستان هم زیرساخت های اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی فراهم شده است

و به زودی اجرایی می شود.

وی ادامه

داد: برای دریافت الکترونیک اوراق قضایی برای

طرفین پرونده حساب کاربری قضایی تعریف می شود و در اختیار آنان قرار می گیرد.

هاشمیان

گفت : پس از ارسال اوراق قضایی ، پیامک نیز برای طرفین پرونده فرستاده می شود تا با

مراجعه به حساب کاربری قضایی خود ، اوراق قضایی را دریافت کنند.

این

مقام ارشد قضایی استان گفت : راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک در راستای سیاست های

قوه قضاییه مبنی بر افزایش سرعت رسیدگی ها و حذف قلم و کاغذ از محاکم اجرا می شود.