اختصاص سرانه به دانش آموزان مناطق محروم

سیب موز مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ساماندهی سرانه دانش آموزی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد

اختصاص سرانه به دانش آموزان مناطق محروم

سیب موز: اختصاص سرانه به دانش آموزان مناطق محروم به گزارش سیب موز به گزارش گروه

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

از ساماندهی منطقه ی سرانه دانش آموزی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

سلیمان محبی ضمن حضور در مدارس

حاشیه شهر کرمانشاه از فرآیند آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی

بازدید کرد.

محبی گفت: امسال با برگزاری جلسات متعدد با رؤسای

آموزش و پرورش استان و مسوولین ادارات اداره کل، به گونه ای برنامه ریزی

شده است که در اوایل مهرماه امسال هیچ مدرسه ای بدون معلم و هیچ دانش

آموزی بدون ثبت نام نماند.

وی با حضور در مدارسی که مشمول طرح هجرت 3 است از

نزدیک با دانش آموزان شرکت کننده در طرح موصوف گفتگو کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه پیرامون

اولویت های اختصاص کمک سرانه دانش

آموزی گفت: بر اساس برنامه ها و مطالعات انجام گرفته اولویت تخصیص سرانه به

دانش آموزان مناطق محروم می باشد.