سبزه میدانی ؛ تشکل های مردم نهاد اتاق فکر توسعه گردشگری کشور

سیب موز تشکل های مردم نهاد اتاق فکر توسعه گردشگری کشور و بازوی اجرایی آن هستند.

سبزه میدانی ؛ تشکل های مردم نهاد اتاق فکر توسعه گردشگری کشور

سیب موز: سبزه میدانی ؛ تشکل های مردم نهاد اتاق فکر توسعه گردشگری کشور به گزارش

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ؛ معاون دفتر امور مجامع و تشکل های مردمی

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور امروز در گرگان گفت:اگر تشکلهای مردم

نهاد با آموزشهای علمی و عملی توانمند شوند می توانند بهترین اتاق فکر و بازوی اجرایی

ما باشند چرا که نگاه دقیق و عمیق تری به مسائل دارند.

به گزارش سیب موز سبزه

میدانی افزود ؛ نقش تشکل های مردم نهاد در سیاست گزاری و برنامه ریزی های کلان بخش

گردشگری کشور هم انکارناپذیر است و بنا داریم با آموزش این امر را محقق کنیم.

وی که

برای شرکت در گردهمایی اعضای تشکل های مردم نهاد 6 استان کشور به گرگان آمده است افزود

؛ برای رفع نقاط ضعف و و نیز توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد این دوره های آموزشی را

در 5 استان پایلوت کشور که توانایی شان در امر توسعه سازمان مردم نهاد بالاست برنامه

ریزی و آغاز کرده ایم.

در این

دوره که امروز و فردا در استان ادامه دارد حدود 50 تشکل از گلستان و استانهای تهران

مازندران، گیلان، البرز و قزوین حضور دارند

در این

گردهمایی دو روزه دو محور آشنایی با قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد و نقش زنان

در توسعه گردشگری مورد توجه قرار می گیرد.