تصاویر | غزال ایرانی در کیش

سیب موز چند رسانه ای > عکس - خودروی خورشیدی غزال ایرانی 3 که از 26 تیرماه حرکت خود را از شمال ایران آغاز کرده بود پس از طی مسافت 2هزار و 700 کیلومتر عصر شنبه در پایان سفر خود به جزیره کیش رسید.

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش

سیب موز: تصاویر | غزال ایرانی در کیش

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 2

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 3

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 4

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 5

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 6

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 7

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 8

غزال ایرانی 3

تصاویر | غزال ایرانی در کیش 9

به گزارش تسنیم، این خودرو حرکت خود از منطقه آزاد انزلی شروع و از شهرهای رشت، قزوین، تهران، قم، کاشان، اصفهان، یزد ، شیراز و بندرعباس عبور کرده و پس از پیمودن مسیر دریایی به جزیره کیش رسید . این خودرو توسط جمعی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی شده است.

61282