تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن

سیب موز چند رسانه ای > عکس - نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش با حضور وزیران دفاع و امور خارجه 46 کشور مشارکت کننده در ائتلاف، با هدف هماهنگی مرحله آینده حمله به داعش در واشنگتن برگزار شد.

نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن

سیب موز: تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن

نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن 2

نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن 3

نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش

تصاویر| نشست مشترک وزیران ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در واشنگتن 4

عکس ها: مشرق نیوز

61282