ویدئو | رامبد جوان و ماجرای پایت | در دنیای مجازی هر کاری کنی فحش می خوری

ویدئو | رامبد جوان و ماجرای پایت | در دنیای مجازی هر کاری کنی فحش می خوری

سیب موز: ویدئو | رامبد جوان و ماجرای پایت | در دنیای مجازی هر کاری کنی فحش می خوری سیب موز چند رسانه ای > فیلم - رامبد جوان گفت: در دنیای مجازی هر کاری کنی باز فحش می خوری! بعد از ماجرای "پایت" و اعتراضم، عده ‍ای آمدند در اینستاگرامم فحش دادند و نوشتند: به تو چه که ما به "پایت" توهین کردیم.

61264