رحمتی و فاصله ای ناامید کننده از آن گلر نجات بخش

رحمتی و فاصله ای ناامید کننده از آن گلر نجات بخش

سیب موز: رحمتی و فاصله ای ناامید کننده از آن گلر نجات بخش سیب موز: مهدی رحمتی از دوران آمادگی خودش فاصله زیادی گرفته است. به گزارش سیب موز: سیب موز: گلی که مهدی رحمتی در دقیقه52 بازی با ماشین سازی دریافت کرد، پنجمین بازی بدون کلین شیت را برای او به همراه داشت. رحمتی پس از اینکه در بازی اول استقلال در این فصل حضور نداشت، چندان با آمادگی بالایی به تیم منصوریان اضافه نشد. دریافت دو گل در اهواز از قهرمان فصل قبل، دو گل از نفتی های آبادان و یک گل هم از پیکان مجید جلالی، تشکیل دهنده کارنامه نه چندان خوب رحمتی در این فصل بوده است. کارنامه ای که با خوردن گل در هفته پنجم و البته در آستانه دربی کمی تاریک تر شد. رحمتی در یک ماه تعطیلی بازی های لیگ خیلی سرحال و با انگیزه در تمرینان استقلال ظاهر شد و همه انتظار داشتند یک کاپیتان متفاوت را از هفته پنجم به بعد ببینند. اتفاقی که هنوز نیفتاده است.