هیات رئیسه کمیسیون های مجلس خبرگان را بشناسید /بررسی راهکارهای تحقق مطالبات رهبری

هیات رئیسه کمیسیون های مجلس خبرگان را بشناسید /بررسی راهکارهای تحقق مطالبات رهبر

سیب موز: هیات رئیسه کمیسیون های مجلس خبرگان را بشناسید /بررسی راهکارهای تحقق مطالبات رهبری سیب موز سیاست > احزاب و شخصیت ها - ایسنا نوشت:جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری صبح روز پنجشنبه در قم برگزار شد.

مهمترین دستور این جلسه بررسی راهکارهای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای خبرگان بود. همچنین صبح روز پنجشنبه جلسات پنج کمیسیون از کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضاء تشکیل شد.

به گزارش سیب موز با توجه به این که این اولین جلسه کمیسیون ها در دوره جدید بود بیشتر وقت جلسات به انتخاب و تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ها اختصاص پیدا کرد.

بدین ترتیب اعضای هیات رئیسه هریک از کمیسیون ها برای مدت دو سال انتخاب شدند.

بر اساس رأی گیری مخفی اعضای کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری که صبح روز پنجشنبه برگزار شد، ترکیب اعضای هیئت رییسه کمیسیون ها به شرح زیر است:

1. کمیسیون تحقیق (موضوع اصل 111 قانون اساسی)

احمد جنتی (رییس)

سید محمود هاشمی شاهرودی(نایب رییس اول)

محمد علی موحدی کرمانی(نایب رییس دوم)

سید ابراهیم رییسی(منشی)

سید هاشم حسینی بوشهری(منشی)

سید احمد خاتمی(مخبر)

2. کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی

محمد مؤمن(رییس)

مرتضی مقتدایی(نایب رییس اول)

سید هاشم حسینی بوشهری(نایب رییس دوم)

سید ابراهیم رییسی(منشی)

ابوالقاسم وافی(منشی)

قربانعلی دری نجف آبادی(مخبر)

3. کمیسیون آیین نامه (موضوع اصل 108 قانون اساسی)

احمد بهشتی(رییس)

رضا رمضانی(نایب رییس اول)

محسن اراکی(نایب رییس دوم)

محسن کازرونی(منشی)

عسکر دیرباز(منشی)

محسن قمی(مخبر)

4. کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

حسن عالمی(رییس)

محسن حیدری(نایب رییس اول)

سید ابوالحسن مهدوی(نایب رییس دوم)

عبدالکریم فرحانی(منشی)

سید رحیم توکل(منشی)

محمود محمدی عراقی(مخبر)

5. کمیسیون سیاسی - اجتماعی

عبدالمحمود عبداللهی(رییس)

محمد علی تسخیری(نایب رییس اول)

سید محمد حسینی شاهرودی(نایب رییس دوم)

علیرضا اسلامیان(منشی)

سید محمد مهدی میرباقری(منشی)

علی معلمی(مخبر)

2929