بیمارستان های بهار و نهاوند تا پایان امسال افتتاح می شود

بیمارستان های بهار و نهاوند تا پایان امسال افتتاح می شود

سیب موز: بیمارستان های بهار و نهاوند تا پایان امسال افتتاح می شود سیب موز مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از افتتاح دو بیمارستان بهار و نهاوند تا پایان امسال در صورت تخصیص اعتبارات موردنیاز خبر داد. محمد رودباری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در همدان درباره پروژه های بیمارستانی استان همدان اظهار داشت: تا پایان سال گذشته برای بیمارستان 272 تخت خوابی اکباتان همدان 15 میلیارد و 174 میلیون تومان هزینه شده و 42 میلیارد تومان برای تکمیل نیاز دارد. به گزارش سیب موز وی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر 52 درصد پیشرفت فیزکی داردف افزود: تکمیل دیوارهای پیرامونی، زیرزمین، تیغه های داخلی زیرزمین، شیب بندی و عایق بام از جمله اقدامات در دست اجراست که امیدواریم با این وضعیت این پروژه سال 97 به اتمام برسد. رودباری با اشاره به اینکه برای بیمارستان 129 تخت خوابی تویسرکان 15 میلیارد و 675 میلیون تومان هزینه شده است، افزود: پروژه بیمارستان تویسرکان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تکمیل این پروژه 21 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد و امیدواریم تا سال 96 تکمیل شده و به بهره برداری برسد. وی با اشاره به اینکه بیمارستان 161 تخت خوابی نهاوند 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: تاکنون برای بیمارستان نهاوند 23 میلیارد و 664 میلیون تومان هزینه شده که برای اتمام به 15 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد و در حال حاضر از پیشرفت مناسبی برخوردار است. وی با اعلام اینکه تاکنون برای بیمارستان 82 تخت خوابی بهار 13 میلیارد و 976 میلیون تومان هزینه شده و 12 میلیارد تومان برای اتمام نیاز دارد، عنوان کرد: در صورت تامین و تخصیص اعتبار بیمارستان های بهار و نهاوند تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان اظهار داشت: احداث بزرگراه تاکستان-رزن(احداث باند دوم محور رزن–آوج قطعات 2 و 3) با 33 کیلومتر طول دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی است. وی با اشاره به اینکه احداث این پروژه نقش موثر و بسزایی در کاهش تصادفات رخ به رخ در این محور را دارد، عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای این پروژه 115 هزار و 500 میلیون ریال بوده است. رودباری با بیان اینکه پروژه احداث بزرگراه کبودراهنگ–قیدار(بهسازی و احداث محور کبودراهنگ –شیرین سو قطعات 2 و 4) با 54 کیلومتر طول دارای 54 درصد پیشرفت فیزیکی است. مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان هدف از احداث این بزرگراه را تسهیل در عبور ترافیک و جلوگیری از تصادفات رخ به رخ برشمرد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون 149 هزار و 500 میلیون ریال بوده است.