کم آگاهی برخی از مسئولان از ماهیت فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه

کم آگاهی برخی از مسئولان از ماهیت فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه

سیب موز: کم آگاهی برخی از مسئولان از ماهیت فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه سیب موز سلیمی در واکنش به اظهارات اخیر یکی از مسئولان نزدیک دولت ، آن را نشانگر کم آگاهی وی از ماهیت فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه دانست. محمد امین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی براینکه  «جای مباحث FATF شورایعالی امنیت ملی است نه تریبون نماز جمعه» گفت: اظهارات اخیر جناب نوبخت نشانگر عمق ناآگاهی ایشان از ماهیت فریضه عبادی – سیاسی نماز جمعه است. به گزارش سیب موز وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نگاه که جای فلان بحث و فلان مطلب در نماز جمعه نیست نشات گرفته از همان نگاهی است که برای مخالفان خود برچسب بیسواد و تندرو و بی شناسنامه میزد حال سوال آنجاس که اگر تریبونهای مجیز گوی دولت بودند باز هم شاهد این مواضع بودیم؟ وی همچنین خطاب به سخنگوی دولت تاکید کرد: دانشجویان انقلابی و روحانیون دلسوز کشور از هر تریبونی که داشته باشند استفاده خواهند کرد و مردم را نسبت به مسائل روز کشور آگاه خواهند ساخت و از هیچ تلاشی در راستای تبیین و روشنگری فروگذار نخواهند کرد. دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با اشاره به حضور تاثیرگذار و پر قدرت دانشجویان در هفته های گذشته در تریبونهای نماز جمعه بیان کرد: از وظایف تمامی نهادهای انقلابی که دارای تریبون هستند آنست که در تبیین و روشنگری نسبت به مسائل کشور و انقلاب بکوشند و  آحاد مردم را نسبت به خطرات، تهدیدها و فرصتهایی که در مقابل نظام قرار دارد آگاه کنند.