اقدامات امنیتی در شهر مونیخ آلمان تشدید می شود

اقدامات امنیتی در شهر مونیخ آلمان تشدید می شود

سیب موز: اقدامات امنیتی در شهر مونیخ آلمان تشدید می شود سیب موز مقامات امنیتی شهر مونیخ آلمان در آستانه برگزاری جشن اکتبر طرح امنیتی جدید و سختگیرانه تری را نسبت به سال های گذشته برای این جشن ها ارائه می دهند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، آلمان در آستانه شروع جشن اکتبر اقدامات امنیتی را تشدید کرده و طرح امنیتی برای  این جشن را معرفی می کند. به گزارش سیب موز پلیس مونیخ همراه با بخش کارشناسی مدیریت این جشن ها امروز مشترکا طرح های امنیتی و ترافیکی خود را برای جشن اکتبر ارائه می دهند. بر این اساس امسال در جشن اکتبر اقدامات امنیتی سختگیرانه تری نسبت به سال های گذشته وجود خواهد داشت. از جمله اینکه افراد کوله پشتی و ساک بزرگی را نباید در این مراسم به همراه داشته باشند. محل برگزاری کاملا حصار کشی می شود. نیروهای پلیس با حدود 600 نیرو در محل برگزاری جشن اکتبر حضور خواند داشت. جشن اکتبر مراسمی است  که از آن به عنوان بزرگترین جشن مردمی در جهان یاد می کنند و  هر سال به مدت حدود دو هفته در آخر سپتامبر و آغاز اکتبر در مونیخ  آلمان انجام می شود. معاون رئیس پلیس مونیخ و کارشناس مدیریت این جشن اقدامات امنیتی طراحی شده برای این منظور را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرح خواهند داد. جشن اکتبر از شنبه آینده آغاز شده و تا سوم اکتبر در شهر مونیخ آلمان ادامه دارد.