مدرک گرایی و پشت میزنشینی، مانعی بر سر راه تحول اقتصادی کشور است

مدرک گرایی و پشت میزنشینی، مانعی بر سر راه تحول اقتصادی کشور است

سیب موز: مدرک گرایی و پشت میزنشینی، مانعی بر سر راه تحول اقتصادی کشور است سیب موز عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: در حال حاضر مدرک گرایی و نیز علاقه جوانان به پشت میزنشینی ازجمله مهم ترین آفات فراوی تحول مطلوب اقتصادی در کشور است. محمد زمان رستمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم اظهار داشت: آنچه مسلم است این که می بایست از حالت مدرک گرایی فعلی که متأسفانه گریبان گیر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ما هم شده، خارج شویم. به گزارش سیب موز وی افزود: در حال حاضر تلاش بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما این است که در ادارات دولتی استخدام شوند و یا این که حداقل به عنوان معلم و مدرس مشغول به تدریس شوند و قطعاً با این نگاه و رویکرد به نظر بنده نمی توان چندان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم با تأکید بر ایکه اقتصاد وقتی شکوفا می شود که قبل از آن فرهنگ حاکم بر جامعه متحول شود، خاطرنشان کرد: در کشور ما متأسفانه در بسیاری از جاها، مدرک شاخص ارتقاء یک نیرو است حال آن که امروز در دنیا اصل بهره وری نیروی کار است، به همین خاطر است که می بینیم در ایران بسیاری از افراد جامعه برای کسب مدرک درس می خوانند و در کشورهای پیشرفته همه تلاش می کنند که دانششان با بهره وری و کارایی همراه باشد. وی تأکید کرد: از سوئی در کشور دانشجویان چندان با صنعت ارتباطی ندارند و همچنین استاد دانشگاه با فعالان صنعتی نشست وبرخاست سازمان دهی شده ندارد که باید برای رفع این نقیصه وزارت خانه های علوم، صنعت و اقتصاد یک فکر جدی کنند. رستمی تصریح کرد: در بسیاری از رشته ها اگر از دانشجوی ارشد پس از فارغ التحصیلی سؤال شود که درس های دوره ارشد چه میزان بر دانش آنان افزوده و چه میزان به آنان کارآموخته است، پاسخشان منفی است.