برای نخستین بار یک زن رهبر حزب مخالف دولت ژاپن شد

سیب موز برای نخستین بار یک زن رهبر حزب مخالف دولت ژاپن شد

برای نخستین بار یک زن رهبر حزب مخالف دولت ژاپن شد

سیب موز: برای نخستین بار یک زن رهبر حزب مخالف دولت ژاپن شد

برای نخستین بار یک زن به رهبری حزب دموکراتیک ژاپن که مهم ترین حزب مخالف دولت این کشور است انتخاب شده است.

به گزارش سیب موز رنهو، سیاستمدار ژاپنی 48 ساله به رغم جنجال بر سر دو تابعیتی بودنش توانست در انتخابات تعیین رهبری حزب دموکراتیک این کشور به پیروزی چشمگیری برسد.

رنهو از مادری ژاپنی و پدری تایوانی متولد شده است.

او قبلا مدل و مجری تلویزیون بوده و گفته است حزب دموکراتیک ژاپن را که با مشکلات فراوانی روبه رو است، به یک حزب انقلابی تبدیل می کند.

محبوبیت این حزب به دلیل عملکرد آن در زمان بحران فوکوشیما به شدت کاهش یافت.

به گزارش بی.بی.سی، رنهو پس از این پیروزی گفت، تنها به انتقاد از دولت نخواهد پرداخت بلکه سیاست هایی نیز ارائه خواهد کرد و حزب دموکراتیک را به حزبی برای مردم تبدیل خواهد کرد.

او سومین زنی است که در ماه های اخیر وارد عرصه سیاست ژاپن می شود.

فرماندار توکیو و وزیر دفاع ژاپن نیز زن هستند.

انتهای پیام