سازمان ملل: دوترته درکی از حقوق بشر ندارد

سازمان ملل: دوترته درکی از حقوق بشر ندارد

سیب موز: سازمان ملل: دوترته درکی از حقوق بشر ندارد

سیب موز سازمان ملل: دوترته درکی از حقوق بشر ندارد

به دنبال توهین رئیس جمهور فیلیپین به دبیرکل سازمان ملل، یک مقام بلندپایه این سازمان اعلام کرد، رئیس جمهور فیلیپین به شکلی عجیب فاقد هر گونه درکی از اصول و نهادهای حقوق بشری است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اظهارات از جانب زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل بعد از آن مطرح شدند که رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین، در توهینی جدید، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل را "احمق" توصیف و تهدید کرد، کشورش در پاسخ به محکومیت های سازمان ملل علیه کشتاری که دولت مانیل علیه قاچاقچیان مواد مخدر به راه انداخته، این سازمان را ترک خواهد کرد.

زید رعد الحسین در یک سخنرانی در مقر سازمان ملل در شهر ژنو گفت: اظهارات تمسخر آمیز رئیس جمهور فیلیپین علیه قوانین حقوق بشری بین المللی نشان دهنده عدم درک عجیب او از نهادهای حقوق بشری ما و اصولی که با آنها جوامع خود را ایمن نگه می داریم، است.

دوترته که 71 سال دارد از زمان به قدرت رسیدن در تاریخ 30 ژوئن سال جاری میلادی، یک جنگ بی سابقه علیه مجرمان مواد مخدر در این کشور به راه انداخته است.

زید رعد الحسین گفت، مجوز رئیس جمهور فیلیپین به پلیس برای داشتن حکم تیر علیه قاچاقچیان مواد مخدر باعث "تضعیف عدالت" می شود.

این کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از فیلیپین خواست از یک کارشناس حقوق بشری این سازمان برای تحقیقات در خصوص این کشتارها دعوت به سفر به این کشور کند.

انتهای پیام