در پنج ماهه نخست سال 2702 نفر از معتادین مرد و 288 نفر از زنان در کمپ های اقامت اجباری نگهداری شدند

در پنج ماهه نخست سال  ۲۷۰۲ نفر از معتادین مرد و ۲۸۸ نفر از زنان در کمپ های اقامت

سیب موز: در پنج ماهه نخست سال 2702 نفر از معتادین مرد و 288 نفر از زنان در کمپ های اقامت اجباری نگهداری شدند سیب موز در پنج ماهه نخست سال 2702 نفر از معتادین مرد و 288 نفر از زنان در کمپ های اقامت اجباری نگهداری شدند

قاضی خدابخشی با اشاره به اجرای طرح پلمب مراکز فروش موادمخدر در مشهد گفت: قریب 3 هزار معتاد متجاهر در پنج ماهه نخست امسال جمع آوری و ساماندهی شدند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، «مهدی خدابخشی» جانشین سرپرست دادسرای مشهد با اشاره به اجرای طرح پلمب مراکز فروش موادمخدر در مشهد گفت: در راستای اجرای این طرح، معتادین متجاهر با همکاری پلیس جمع آوری  و در کمپ های اقامت اجباری نگهداری  می‎شوند.

به گزارش سیب موز

وی ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال  2702 نفر از معتادین مرد و 288 نفر از زنان در کمپ های اقامت اجباری نگهداری شدند که از این تعداد 1911 نفر مرد و 239 نفر از زنان خروجی این کمپ‎ها بوده است.

قاضی خدابخشی با بیان اینکه در حال حاضر 1572 نفر معتاد متجاهر مرد در این مراکز نگهداری می‎شود گفت: ساماندهی این معتادین موضوع بسیار مهمی است که باید بعد از جمع آوری آنها مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های بازگشت آنها به جامعه فراهم و از تکرار چرخه معیوب اعتیاد جلوگیری شود.

خبرگزاری دانشجو - میزان