انتقاد حامی دولت از زنگنه/ کم تحرکی در مذاکرات احیای بازار نفت

انتقاد حامی دولت از زنگنه/ کم تحرکی در مذاکرات احیای بازار نفت

سیب موز: انتقاد حامی دولت از زنگنه/ کم تحرکی در مذاکرات احیای بازار نفت سیب موز انتقاد حامی دولت از زنگنه/ کم تحرکی در مذاکرات احیای بازار نفت

اواخر فروردین ماه سال جاری تولیدکنندگان نفت گرد هم آمدند تا با تثبیت تولید نفت خود از عرضه مازاد نفت به بازار جلوگیری کنند اما ایران در آخرین لحظات به این نشست نرفت و عربستان بر حضور همه اعضا پافشاری کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان از وزارت نفت انتقاد کرده است: موضوع تثبیت سطح تولید نفت – فریز نفتی- مجددا در دستور کار تولیدکنندگان بزرگ نفت قرار گرفته است. موضوعی که پیش از این در ابتدای سال جاری میلادی و با سقوط قیمت نفت به کمترین مقادیر 11 سال اخیر مطرح شد اما نهایتا با کارشکنی عربستان – و به بهانه عدم حضور ایران- شکست خورد.اواخر فروردین ماه سال جاری تولیدکنندگان نفت گرد هم آمدند تا با تثبیت تولید نفت خود از عرضه مازاد نفت به بازار جلوگیری کنند اما ایران در آخرین لحظات به این نشست نرفت و عربستان بر حضور همه اعضا پافشاری کرد.

به گزارش سیب موز نتیجه هم شکست فریز نفتی بود.اکنون نیز عربستانی ها بر حضور همه اعضا تاکید می کنند و مقامات وزارت نفت کشورمان اعلام کرده اند تا قبل از رسیدن تولید به 4 میلیون بشکه در روز تن به فریز نمی دهند. موضوعی که با توجه به سطح تولید 3.8 میلیون بشکه ای فعلی تا حداقل 3 ماه دیگر محقق نخواهد شد.لذا نشستی از قبل شکست خورده برگزار خواهد شد و عربستان هم مجال خواهد داشت تا ایران را مقصر شکست بداند. این در حالی است که بحث تثبیت سطح تولید یک موضوع ابداعی است که تاکنون مطرح نشده است. بلکه تا پیش از این ساز و کار اوپک تعیین سهمیه برای کشورها بود. در واقع بحث تثبیت ابداع عربستان است. مشخص نیست وزارت نفت چرا تاکیدی بر احیای نظام سهمیه بندی در مصاحبه های بین المللی خود ندارد. ساز و کار سهمیه بندی هم منطق قوی تری دارد، هم می تواند تضمین کننده منافع کشور از نظر سهم بازار باشد و هم می تواند در احیای بلندمدت بازار نفت نقش بهتری ایفا کند. اما وزارت نفتی ها با وجود انتقادات خود از برهم زدن سهمیه بندی در سالهای اخیر در داخل، در خارج سخنی از لزوم احیای سهمیه بندی به میان نمی آورند.در واقع وزارت نفت کشورمان با تعیین شرط 4 میلیون بشکه ای برای حضور در فریز، وارد یک بازی باخت-باخت می شود؛ بازی که توسط عربستان طراحی شده است و هم از نظر احیای بازار و هم جنگ رسانه ای برای ما شکست به دنبال دارد. اما وزارت نفت می تواند زمین بازی را عوض کرده و به جای تعیین شرط ورود به فریز، بر لزوم احیای سهمیه بندی تاکید کند.البته در این شرایط هم احتمال همراهی عربستان نزدیک به صفر است اما این نکته در فضای بین المللی عیان خواهد شد که عربستان و برخی دیگر از کشورها بودند که با عدم پذیرش احیای سهمیه بندی باعث تخریب قیمت ها و مرگ اوپک شدند و نه ایران. در این شرایط بازی برای عربستان باخت-باخت و برای ما برد-باخت خواهد بود. ضمن آنکه افکار عمومی جهانی و کشورهای اوپک را در مسیر درست احیای این سازمان هدایت خواهد کرد.