یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق

سیب موز یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق

متخصصان نیروگاه کرمان، با ابتکاری ساده و در وضعیت پیشنهادی، لیمیت سوئیچ ها را به ترتیبی قرار داده اند که اهرم بندی مکانیکی حذف شده و با این چیدمان جدید، اهرم تحریک سوئیچ ها برای هر سه لیمیت سوئیچ طراحی شده و هر سه سوئیچ با هم تنظیم می شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سیستم بویلر واحدهای گازی نیروگاه کرمان که از سیستم های حساس و حیاتی در فرآیند تولید برق است، سوئیچ هایی قرار دارند که به آنها "سوئیچ های دایورتر دمپر" می گویند.

به گزارش سیب موز در طرح اورجینال این سوئیچ ها که از ابتدا در فرآیند بهره برداری قرار داشتند، اهرم بندی مکانیکی وضعیت سوئیچ ها به گونه ای است که در حین کار، پس از مدت زمانی سفت شدن این اهرم بندی ضمن این که باعث از تنظیم خارج  شدن وضعیت سوئیچ ها می شود، باعث شکستن میله انتقال گشتاور دایورتر دمپر به سوئیچ ها می شود.

یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق

سیب موز: یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق

متخصصان بخش تعمیرات نیروگاه کرمان، با بررسی این مسئله با ابتکاری ساده و در وضعیت پیشنهادی، لیمیت سوئیچ ها را به ترتیبی قرار داده اند که اهرم بندی مکانیکی حذف شده و با این چیدمان جدید، اهرم تحریک سوئیچ ها برای هر سه لیمیت سوئیچ طراحی شده و هر سه سوئیچ با هم تنظیم می شوند.

یک ابتکار ساده برای جلوگیری از آسیب بزرگ در نیروگاه برق 2

مکانیزم اصلاح شده لیمیت سوئیچ های دایورتر دمپر

با توجه به امکانات موجود در نیروگاه، این طرح نیاز به تجهیزی خارج از نیروگاه نداشت، این تنظیم و وایرینگ در نیروگاه انجام شد و با مدت زمان اندکی حدود یک روز خروج بویلر، تنظیم وضعیت سوئیچ ها انجام شد.

انجام این ابتکار ساده موجب شد تا احتمال بروز یک آسیب اساسی در بویلرها بسیار کاهش یابد و به عبارتی این اقدام در راستای "تعمیرات پیشگیرانه" جای می گیرد که یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی است

خبرگزاری دانشجو - تسنیم