توضیحات فرزند سردار سلیمانی در مورد صفحه اصلی اینستاگرام حاج قاسم+ آدرس صفحه اصلی

سیب موز توضیحات فرزند سردار سلیمانی در مورد صفحه اصلی اینستاگرام حاج قاسم+ آدرس صفحه اصلی

پس از انتشار صفحات متعدد و تقلبی در اینستاگرام فرزند سردار سلیمانی توضیحات مهمی را در این زمینه ارائه نمود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، این روزها صفحات متعدد اینستاگرام و کانال های مختلف تلگرامی منتسب به سردار سلیمانی در فضای مجازی جولان می دهند و هر کدام مدعی هستند صفحه اصلی مربوط به سردار هستند. در واکنش به این فضای بوجود آمده و انتشار برخی عکس های طبقه بندی شده و گاهی اوقات جعلی، فرزند حاج قاسم در صفحه اینستاگرام اصلی سردار توضیحات مهمی را ارائه کرده است که در عکس زیر قابل رویت است:

توضیحات فرزند سردار سلیمانی در مورد صفحه اصلی اینستاگرام حاج قاسم+ آدرس صفحه اصل

سیب موز: توضیحات فرزند سردار سلیمانی در مورد صفحه اصلی اینستاگرام حاج قاسم+ آدرس صفحه اصلی

به گزارش سیب موز با کلیک بر روی عکس می توانید عکس را با اندازه بزرگتر رویت کنید.