خبر خوب برای بخش خصوصی در شهرک های صنعتی

خبر خوب برای بخش خصوصی در شهرک های صنعتی

سیب موز: خبر خوب برای بخش خصوصی در شهرک های صنعتی سیب موز خبر خوب برای بخش خصوصی در شهرک های صنعتی

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه محدودیتی از نظر واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی نداریم، گفت: مشکلات طرح های نیمه تمام ساماندهی می شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی یزدانی هدف از اقدامات حمایتی دولت را پشتیبانی نرم افزاری از صنایع عنوان کرد و گفت: پس از اقدامات سخت افزاری این اقدامات در گام دوم از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش سیب موز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر گره گشایی از مشکلات مردم و ایجاد اشتغال پایدار، افزود: شهرک های صنعتی در ساماندهی صنایع کوچک و متوسط و همچنین بنگاه های صنفی تولیدی می توانند نقش موثری ایفا کنند.

یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی کشور که شامل 950 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب می شود حدود 780 شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین قراردارند، گفت: محدودیتی از نظر واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی نداریم و صورت لزوم در بحث توسعه شهرک ها اقدام  خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مشکلات طرح های نیمه تمام و قراردادهای بدون پیشرفت، گفت: در این خصوص به جمع بندی های تازه ای رسیده ایم و در آینده ای نزدیک در کارگروههای مربوطه برای ساماندهی و تعیین تکلیف این قراردادها، تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه اظهار داشت: در حوزه شرکت های خدماتی برای بهبود وضعیت موجود، بنا است که در لایحه برنامه ششم  بخشی از مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری ها پرداخت می شود، به شرکت های خدماتی پرداخت شود.