المپیک ریو 2016؛ غیبت مشکوک سه ملی پوش والیبال در مراسم افتتاحیه

سیب موز: سه ملی پوش والیبال کشورمان در مراسم افتتاحیه حضور نداشتند.سیب موز- در اتفاقی عجیب و قابل تامل، سید محمد موسوی، میر سعید معروف و شهرام محمودی سه ملی پوش تیم والیبال ایران در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک در بین رژه رونده های کاروان کشورمان حضور نداشتند و مراسم را از هتل محل اقامتشان تماشا کردند.

به گزارش سیب موز: شنیده ها از کاروان المپیک کشورمان حاکی از آن است که عدم حضور خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در مراسم افتتاحیه دلیل قهر ملی پوشان این رشته و عدم حضورشان در مراسم بوده است. گفته می شود دلیل عدم حضور خوش خبر در مراسم افتتاحیه، عدم تحویل لباس های مخصوص رژه به او بوده است!

سید محمد موسوی دقایقی پس از حضور کاروان ایران در مراسم رژه این پست را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد:

المپیک ریو 2016؛ غیبت مشکوک سه ملی پوش والیبال در مراسم افتتاحیه

سیب موز: المپیک ریو 2016؛ غیبت مشکوک سه ملی پوش والیبال در مراسم افتتاحیه

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز چند ساعت پیش از آغاز مراسم افتتاحیه پست زیر را در اینستاگرامش منتشر کرده بود:

المپیک ریو 2016؛ غیبت مشکوک سه ملی پوش والیبال در مراسم افتتاحیه 2

البته لازم به توضیح است که هنوز این بازیکنان به صورت مستقیم عدم حضورشان در مراسم افتتاحیه را اعلام نکرده اند و خبر اعتصاب به دلیل عدم حضور خوش خبر هنوز تایید نشده است.