اولین عملیات تروریستی در ریو؟/خبرنگاران چینی نه، مردم عادی را کشتند

اولین عملیات تروریستی در ریو؟/خبرنگاران چینی نه، مردم عادی را کشتند

سیب موز: اولین عملیات تروریستی در ریو؟/خبرنگاران چینی نه، مردم عادی را کشتند سیب موز: حمله به خبرنگارهای چینی تکذیب شد. به گزارش سیب موز: سیب موز: ساعتی پیش خبری منتشر شد که در تیراندازی به اتوبوس حامل خبرنگاران چینی در شهر ریودوژانیروی برزیل شش نفر کشته شدند. اما به گزارش خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به برزیل و ریو، این خبر تکذیب شد. کاروان چین و خبرگزاری آنها نوشتند که این حمله به مردم عادی صورت گرفت که خبرنگاران چینی شاهد آن بودند.  برپایه این گزارش، در حمله به اتوبوس خبرنگاران در ریو دو ژانیرو، آسیبی به خبرنگاران وارد نشد اما 6 نفر دیگر در جریان تیراندازی کشته شدند.